Πέλλη Μητρομάρα

pelly@lexsociety.com

 

Η Πέλλη Μητρομάρα είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2001. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες ιδίως στους τομείς του Οικογενειακού Δικαίου, Κληρονομικού Δικαίου, Ακίνητης Περιουσίας, Εμπορικού Δικαίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο Τραπεζικό Δίκαιο, δεδομένου ότι από το 2001 είναι δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στο Τμήμα Νομικής Στήριξης Λιανικής Τραπεζικής. Επίσης, ασχολείται με την επίλυση νομικών ζητημάτων που αφορούν στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Γνωρίζει Αγγλικά.